Duszpasterze

Księża obecnie posługujący w naszej parafii:

Proboszcz:
ks. Krzysztof Wąchała, wyświęcony w 1989 roku, w parafii od 2007 roku

Wikariusze:
ks. Mirosław Świerk, wyświęcony w 2005 roku, w parafii od 2016 roku
ks. Łukasz Gazda, wyświęcony w 2018 roku, w parafii od 2018 roku
ks. Adrian Pazdyk, wyświęcony w 2013 roku, w parafii od 2020 roku