Siotry zakonne

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi obecnie posługujące w naszej parafii:
s. Urszula Błaszkiewicz – przełożona wspólnoty sióstr oraz katechetka,
s. Lilla Bartosik – zakrystianka,
s. Kazimiera Oleksy

Kontakt: 14 685 54 20