Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020

Wprowadzenie do liturgii

             „Hosanna Synowi Dawidowemu!” Chcielibyśmy gromadnie pospieszyć za Jezusem z palmami w ręku i radosnym „Hosanna”. Sytuacja jest jednak wyjątkowa; musimy zostać w domu, w swojej „izdebce” i w sercu przeżyć tryumfalny wjazd Jezusa do świątyni w Jerozolimie. W tym duchu przeżywajmy też tajemnicę PASCHY aż do radosnego ALLELUJA!.

Informacje duszpasterskie 

 1. Dziś Niedziela Palmowa – w okolicznościach trwającej epidemii nie będzie poświęcenia palm, ponieważ wg liturgii mogą być poświęcane tylko do procesji a tej dziś nie odprawiamy.
 2. Nadal korzystamy z dyspensy ks. Biskupa Ordynariusza od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej z racji trwającej epidemii. Korzystajmy z łączności internetowej i w ten sposób przeżywajmy Święta doświadczając wspólnoty parafialnej.
 3. O godz. 2030 gromadźmy się w domach na wspólny różaniec o oddalenie epidemii. Transmisja modlitwy różańca z naszego kościoła na stronie naszej parafii codziennie o 20.30.
 4. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne w Tarnowie jako jałmużna postna przekazane przelewem na konto parafii lub w kopertach.
 5. Możliwość spowiedzi świętej codziennie od 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zachęcamy do korzystania z formy aktu żalu doskonałego (z pragnieniem wyspowiadania się, jak będzie to możliwe) i komunii duchowej. Można przyjść w dzień powszedni na krótkie nawiedzenie Najświętszego Sakramentu z zachowaniem przepisów (do 5. osób w świątyni). Można przy okazji nabyć świecę „paschalik”. Ofiara 6 zł na cele charytatywne.
 6. Prosimy wszystkie rodziny, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyły rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowywany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania Paschy Pana. Rytuał umieszczony na stronie parafialnej. W Wielką Środę transmisja nabożeństwa pokutnego z naszego kościoła o 20.00. Po nim różaniec o ustanie epidemii.
 7. W czwartek rozpoczynamy świętowanie – TRIDUUM SACRUM – Trzy Święte Dni. Niestety w tym roku, z bólem serca, w zamkniętej świątyni. Zachęcamy Parafian do duchowej łączności poprzez Internet. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Dziękczynienie za dar Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W tym roku nie urządza się Ciemnicy ani Grobu Bożego; tylko okolicznościowa dekoracja i skromne kwiaty.
 8. Wielki Piątek – pamiątka śmierci Zbawiciela. Kościół nie sprawuje Mszy św. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Nie będzie adoracji.
 9. Wielka Sobota. Nie będzie poświęcenia pokarmów; uczyńmy to w domach wg rytuału rodzinnego zamieszczonego również na stronie parafialnej.
 10. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 20.00. Bez poświęcenia ognia i wody chrzcielnej. Nie będzie też procesji rezurekcyjnej. Bicie dzwonów oznajmi pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 11. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – WIELKANOC. Msze św. jak w każdą niedzielę.
 12. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej drogą internetową …Kancelaria parafialna w czasie epidemii będzie czynna na telefon.
 13. Składamy podziękowania za złożone w minionym tygodniu: a) w kopertach (2 rodziny) = 400 zł.; przelewem bankowym => b) na kwiaty do Bożego Grobu (11 rodzin) = 810 zł.; c) na cele parafialne i inwestycje (23 rodziny) = 3200 zł.; d)na misje katolickie w świecie (1 rodzina) = 1000 zł. Bóg zapłać.
 14. Modlitwa w int. Synodu i do św. Michała Archanioła….