Rekolekcje #na2głosy

W czasie kiedy nasz dostęp do Eucharystii jest ograniczony, zapraszamy do krótkich internetowych rekolekcji o Mszy Świętej, aby na nowo pokochać i odkryć tajemnicę Najświętszej Ofiary Pana Jezusa.

Odcinek 1 – Znak Krzyża
Odcinek 2 – Pozdrowienie Ludu
Odcinek 3 – Spowiedź powszechna
Odcinek 4 – Kolekta
Odcinek 5 – Czytania
Odcinek 6 – Homilia
Odcinek 7 – Credo – wyznanie wiary
Odcinek 8 – Przygotowanie darów
Odcinek 9 – Prefacja
Odcinek 10 – Sanctus
Odcinek 11 – Epikleza
Odcinek 12 – Przeistoczenie
Odcinek 13 – Doksologia
Odcinek 14 – Ojcze nasz
Odcinek 15 – Znak pokoju
Odcinek 16 – Agnus Dei
Odcinek 17 – Komunia Święta

Kolejne odcinki będą systematycznie wrzucane