Wprowadzenie do liturgii W sposób szczególny wspominamy dziś Maryję, obchodząc uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. Maryja nie tylko była wolna od grzechu, ale również żyła blisko Boga. Słowa, które wypowiedziała podczas zwiastowania: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”, pokazują, jak bardzo Panu Bogu ufała. Naśladujmy Ją w tym i prośmy o […]

Continue reading